Det här gör vi

Vår verksamhet handlar i huvudsak om att leverera något
till dig eller din slutkund, men vägen dit innehåller allt det
som är Karlstad Industri AB.

Hårt och med kunden i fokus.

svetsare

Vi vill beskriva oss som:

  • Kompetenta och kompletta
  • Moderna
  • Kvalitetsfokuserade och prisvärda

Karlstad Industri – Kompetent och Komplett

Någon har definierat kompetens som förmågan att utföra en uppgift. Vi vill dra det lite längre. För oss innebär kompetens sammantaget vår förmåga att lösa problem
som ibland kan te sig helt omöjliga, all den erfarenhet som finns i personalens hjärnor och händer, vår kreativitet som ibland skapar nya lösningar på dina utmaningar.

Ofta landar diskussionerna i prototypstadiet där vi med vår erfarenhet ger feedback och förslag på konstruktionsförändringar i dialog med konstruktörerna. All den här kompetensen som vi skaffat oss genom åren är resultatet av ett komplett erbjudande. Vi har stött på problemen, vi vet vad och hur vi ska göra och vi har en flexibel produktionsprocess som möjliggör att vi kan ta oss an i stort sett alla typer av uppdrag.

Vi kan definitivt mäta oss med storföretagen inom verkstadsindustrin. Det gör oss till en one-stop-shop för dina behov. En totalleverantör med rätt kapacitet och ett fokus på kostnadseffektivitet.

Det moderna verkstadsföretaget

Verkstadsbranschen betraktas ofta som ganska konservativ. Med all rätt. Det mest spännande som kan hända
är investeringar i nya maskiner. Det gäller inte hos Karlstad Industri AB. Visst investerar vi i vår maskinpark, men framför allt har vi sedan en längre tid satsat på omvärldsanalys och har ett utpräglat kundperspektiv i allt vi företar oss. Och kanske viktigast av allt är vårt personalfokus.

Det ger sig liksom självt – det kvittar hur bra maskiner du har, i slutändan är det människorna bakom som avgör resultatet, från beredaren till operatören – alla är lika viktiga. Vår personal är extremt viktig för oss och därför visar vi det för dem också. I slutändan leder det till att vi har otroligt kul på jobbet.

Så man kan säga att Karlstad Industri har rätt maskiner och ännu, förlåt uttrycket, ”rättare” personal.

Karlstad Industri och Kvalitet

Kvalitet är ett slitet ord, men vi kan inte undvika att prata om det. Vi är extremt kvalitetsfokuserade. Eftersom vi ofta levererar direkt till slutkund i våra kunders namn så måste vi ha nolltolerans för reklamationer. Det om något visar att de litar på att vi levererar det vi ska. I slutändan handlar det ofta om pengar Vi vill inte säga att vi är billiga. Däremot är vi prisvärda. Vi har identifierat och eliminerat alla faktorer i vår produktionsprocess som inte skapar värde för dig som slutkund. Enkelt uttryckt: Mer värde för mindre arbete.

Vi arbetar resurssnålt och frågar oss alltid “är det här vad vår kund vill ha?”. Vårt löfte till dig är att leverera till rätt pris. Det här innebär ofta att vi sitter ner tillsammans med våra uppdragsgivare och i dialog öppet och ärligt går igenom projektet, prisbilder och huruvida det är möjligt att leverera till det pris vi får presenterat.

Maskinbearbetning

Vi utför arborrning, fräsning och svarvning. Flertalet av maskinerna är nya med kurvlinjestyrning.

Yrkesskickliga operatörer utför kvalificerade arbeten, dels från vår egen plåt- och svetsverkstad, men även legoarbeten från andra industrier. Genom kombinationen plåt-, svets-, maskinbearbetning och montage kan vi tillverka kompletta maskinenheter.

Plåt och svets

Flexibilitet är det som kännetecknar vår plåt- och svetsverkstad. Den är uppbyggd med tanke på de skiftande önskemål som våra kunder har då det gäller legotillverkning.

Maskinparken är uppbyggd på ett sätt som gör att vi kan åta oss kompletta enheter och även detaljtillverkning. Vi har den personal och den utrustning som krävs för att utföra arbeten med licenskrav. Verkstads- och svetslicens finns för svart och syrafast material samt för rörsvetsning. Moderna bearbetningsmaskiner kompletterar vår plåt- och svetsverkstad.